מכללת שלם » מסלולי לימוד
לימודי רפואה משלימה

קורסים קרובים

קורסים קרובים לנשים

רפלקסולוגיה מוסמךנותרו מס' מקומות ערבט' סיון (23/5/18)
עיסוי הוליסטי/ שוודי בוקרי"ג סיון (27/5/18)
רפלקסולוגיה מוסמך בוקרי"ג סיון (27/5/18)
מדריכות יוגה ערבט"ו סיון (29/5/18)
דמייון נובע ערבכ"ב סיון (05/6/18)
תומכת לידה בוקרכ"ג סיון (06/6/18)
מח אחד א' בוקרא' חשון (10/10/18)
פרחי באך ערבט"ו חשון (24/10/18)
תזונה א' בוקרט"ו חשון (24/10/18)
ארומתרפיה ערבט"ו חשון (24/10/18)
אירידיולוגיה ערבכ' חשון (29/10/18)
עיסוי הוליסטי /שוודי בוקרכ' חשון (29/10/18)
גרפולוגיה א' בוקרכ' חשון (29/10/18)
רפלקסולוגיה מוסמך בוקרכ' חשון (29/10/18)
לא סופי

קורסים קרובים לגברים

אבחון ציוריםנותרו מס' מקומות ערבכ"ג אייר (08/5/18)
גרפולוגיה א'נותרו מס' מקומות ערבא' סיון (15/5/18)
עיסוי הוליסטי/ שוודינותרו מס' מקומות ערבט' סיון (23/5/18)
פרחי באך ערבג' אלול (14/8/18)
גרפולוגיה א' ערבה' אלול (16/8/18)
אבחון ציורים בוקרכ' חשון (29/10/18)
שיאצו א' בוקרכ"ח חשון (06/11/18)
אירידיולוגיה ערבכ"ג כסלו (01/12/18)
ליווי התפתחותי ערבכ"ו שבט (01/2/19)
לא סופי
מכללת שלם | לימודי רפואה משלימה ברוח היהדות | יפו 224 ירושלים, בניין התחנה המרכזית | 1-700-50-54-54